Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

11:20
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi

February 19 2015

16:08
9874 778a
czasem inne życie.
Reposted byMirrrr96pie-in-the-sky

February 18 2015

20:48
Play fullscreen
you are pizza to bed
simple hug when i’m sad

August 22 2014

23:31

July 13 2014

19:20
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaharmony harmony

July 02 2014

22:02

December 28 2013

01:49
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viaiamnotarobot iamnotarobot

May 27 2013

16:25
If you don't believe in some sort of magic or mystery, you're basically as good as dead
— Before Midnight
Reposted bybufkamindfields

May 24 2013

23:20

substancja


— Ze smutkiem nie jest mi do twarzy, znacznie lepiej wyglądam uśmiechnięta, ale gdzieś tam w środku myślę, że jestem smutna domyślnie i nic się z tymi ustawieniami nie da zrobić, stąd i blog taki melancholijny – bo ja taka jestem, i to widać, i to jest mną.
23:02
0021 499c
keep calm
Reposted bycordaypeacheshampainWizard-of-Ozmidnightplumbeltaneconndaray
23:02

nie zaczynaj z nikim przyjaźni 

kto nie umie dawać w sytuacji bez wyjścia

— Tkaczyszyn-Dycki

July 21 2012

21:47
It's like I've been awakaned. 
— Beyonce, Halo
21:35
4786 6096 500
t-bar, Warszawa
Reposted bywysypiskosmieci wysypiskosmieci
21:33
4775 ff42
Reposted bybarszczowa barszczowa

March 28 2012

21:36

March 23 2012

11:10
9377 31df
Hopper
Reposted bypeachemidnightplum
11:08
It's crazy, I'm thinking just knowing that the world is round. Here I'm dancing on the ground. Am I right side up or upside down?

Is this real or am I dreaming?
— Dave Matthews Band, Crush

March 10 2012

00:08
sens

March 07 2012

08:35
śniadania
Reposted bymargotbluemidnightplum

March 04 2012

21:01
There's still a little bit of your song in my ear,
there's still a little bit of your words I long to hear.
You step a little closer each day
so close that I can't see what's going on.
— Damien Rice, Cannonball
Reposted byszumyztrzaskow szumyztrzaskow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl